Hvorfor og hvordan er og bliver man medlem af en frimurerloge?

Som medlem af en frimurerloge arbejdes der efter at blive en bedre samfundsborger sammen med de brødre, der er i logen.
Det er et samfund af mænd, som beskæftiger sig med tilværelsens åndelige værdier, og som forsøger at forbedre deres egen moralske adfærd. Af den grund kunne frimureri rettelig betegnes som et moralsystem.

I logen er alle lige, uanset den position den enkelte broder har i det profane samfund. Der er selvfølgelig brødre, der beklæder de forskellige embedsposter, der er blevet dem tildelt, efter at de har gennemgået de forskellige grader, og da de tillige er interesseret i at arbejde med ledelsen af logen.

At blive medlem af en frimurerloge kræver, at der er et medlem, der anbefaler én i logen. Den anbefalede skal kunne godkendes af alle brødrene. - Dette medvirker til, at man får et harmonisk logeliv.
Tænk dig at få et sådant tilbud, om at træde ind i en frimurerloge, hvorved du optages i en kreds af brødre, der på alle måder vil hjælpe dig til forståelse af det frimureriske arbejde. Igennem en række af rituelle oplevelser belæres du – efter frimureriets forskrifter og ældgamle former – i at opbygge dig selv moralsk og derved forsøge at blive et bedre, mindre egoistisk og mere næstekærligt medmenneske. - Dette sker ved at anvende det gamle murer- og stenhuggerfags værktøjer som allegoriske og symbolske vejvisere.
I logen er man fri. Fri for pc'er og mobiltelefoner, fri for at tale om religion og politik, og her taler man med hinanden og ikke om hinanden.
En aften i logen sluttes af med, at man samles om det lange bord til lidt godt at spise og en hyggelig snak.

Ud over de faste møder foregår der en del aktivitet med tilknytning til logen. 
I juni afholdes sommerfest med ledsager. 
I august er der sommermøde, gerne i et privat hjem, hvor brødrene mødes for at hygge og minde hinanden om, at det er snart sæsonen starter. 
I december er der julemøde med ledsager. 
Så er der også seniorklubben eller "Torsdagsklubben", som den kaldes. 
Den er hovedsagelig for dem, der ikke er på arbejdsmarkedet, men alle frimurere er velkomne, lige uger i vinterhalvåret torsdag kl. 10.00 i Frimurerhuset, hvor der råhygges til en kop kaffe med rundstykker og en lille en.

Efter behov afholdes informationsmøder i Frimurerhuset, hvor du og din evt. samlever kan møde nogle brødre, som kan fortælle meget mere om det at være frimurer.
Yderligere informationer kan indhentes ved henvendelse til Logen
ORION

Du kan også læse meget mere på Det Danske Frimurerlaugs hjemmeside. www.ddfl.dk
Eller på Engelsk